Przywrócenie wystroju architektonicznego zamku w Bytowie

Wykonanie robót konserwatorskich polegających na przywróceniu historycznego wystroju architektonicznego zamku w Bytowie, tj. rewitalizacja elewacji zewnętrznej zamku – skrzydła południowego (Dom Książęcy), elewacji południowej wraz z basztami Polną i Różaną, wykonanie części naziemnej i zadaszenia studni oraz rewitalizację drewnianego krużganka Domu Zakonnego i Baszty Młyńskiej.

Stan obiektu przed pracami konserwatorskimi

Stan obiektu po pracach konserwatorskich

Share This Post