Roboty renowacyjne i  konserwatorskie wraz z odtworzeniem wystroju architektonicznego zabytkowej kamienicy mieszkalnej

Roboty renowacyjne i  konserwatorskie wraz z odtworzeniem wystroju architektonicznego elewacji frontowej oraz roboty dociepleniowe elewacji szczytowej zabytkowej kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy  ul. Bauera 5 w Bytowie wpisanej do gminnej ewidencji zabytków gminy Bytów.

Stan obiektu przed i w trakcie renowacji

Stan obiektu po renowacji

Share This Post