O firmie

O firmie

RENO-BUD Tomasz Grzonka

to firma budowlano-konserwatorska założona w 2010 roku. Dynamiczny rozwój zawdzięczamy zarówno szerokiej a jednocześnie ukierunkowanej ofercie, jak również nieustannym inwestycjom i rozbudowie wyposażenia narzędziowo-sprzętowego. Zatrudniając stałych, wykwalifikowanych pracowników, z których wielu zdobywało doświadczenie w słynnym Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków, gwarantujemy solidność, rzetelność, wysoką jakość oraz terminowość wykonywanych prac. Posiadamy stosowne uprawnienia budowlane oraz spełniamy wymogi ustawowe warunkujące wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych. Bazując na sprawdzonych technologiach oraz produktach czołowych producentów materiałów i chemii budowlanej (Remmers, Keim, Baumit, Weber, Sto, Mc-Bauchemie i wielu innych) zapewniamy realizacje prac przy pełnym zaangażowaniu a także na najwyższym poziomie technologicznym i estetycznym. Na wszystkie wykonane prace udzielamy pisemnej gwarancji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i realizacjami wykonanymi przez naszą firmę.

UPRAWNIENIA

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • spełniamy wymogi ustawowe do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych (zgodnie z § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987).

CERTYFIKATY

Nieustannie bierzemy udział w szkoleniach mających na celu podnoszenie naszych kompetencji i wiedzy w zakresie nowych technologii oraz materiałów związanych z pracami renowacyjno-konserwatorskimi oraz budownictwem ogólnym. Zobacz nasze certyfikaty.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami. Przejdź na stronę kontaktu i wypełnij załączony tam formularz kontaktowy.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

realizacje