Prace zabezpieczające oraz konserwatorskie Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prace zabezpieczające oraz konserwatorskie na elewacjach budynku dydaktycznego (dawne koszary) Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64 wpisanego do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr A-1537.

Stan obiektu przed i w trakcie renowacji

Stan obiektu po renowacji

Share This Post