Roboty budowlane, remontowe i konserwatorskie w budynku dworca kolejowego