Roboty konserwatorskie zabytkowej kamienicy mieszkalnej

Roboty konserwatorskie wraz z odtworzeniem wystroju architektonicznego elewacji frontowej oraz roboty dociepleniowe elewacji tylnej zabytkowej kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy  ul. Wojska Polskiego 22 w Bytowie wpisanej do gminnej ewidencji zabytków gminy Bytów.

Stan obiektu przed i w trakcie renowacji

Stan obiektu po renowacji

Share This Post