Roboty remontowe, konserwacyjne w pomieszczeniach archiwum budynku Sądu Rejonowego w Słupsku

Roboty remontowe, konserwacyjne elewacji oraz dachu wraz z wykonaniem izolacji pionowej i tynków renowacyjnych w pomieszczeniach archiwum budynku Sądu Rejonowego  w Słupsku przy ul. Kilińskiego 43.

Stan obiektu przed i w trakcie renowacji

Stan obiektu po renowacji

Share This Post