Remont wieży zabytkowego kościoła filialnego w Pieńkowie