Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego