Adaptacja istniejącego dawnego budynku szkoły na centrum edukacji i promocji