Rewitalizacja średniowiecznego zamku w Bytowie – elewacje

Rewitalizacja średniowiecznego Zamku w Bytowie wraz z remontem jednego z pomieszczeń Zamku – elewacje: skrzydło południowe- elewacja północna oraz skrzydło wschodnie – elewacja zachodnia.

Stan obiektu przed pracami konserwatorskimi

Stan obiektu po pracach konserwatorskich

Share This Post