Rewitalizacja muru kurtynowego – część ceglana

Rewitalizacja muru kurtynowego Zespołu Zamkowego w Bytowie, ul. Zamkowa 2 – część ceglana wraz z nakrywą.

Stan obiektu przed przed pracami konserwatorskimi

Stan obiektu po pracach konserwatorskich

Share This Post