Modernizacja kamienicy w Słupsku

Modernizacja kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 5 w Słupsku  w ramach projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015.

Stan obiektu przed pracami modernizacyjnymi i renowacyjnymi

Stan obiektu po pracach modernizacyjnych i renowacyjnych

Share This Post